eye icon

Звичайна версія сайту

Прозорість.

Відповідальність.

Професіоналізм.

instagram facebook youtube linkedin
x

СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» НА СТОРОЖІ БЕЗПЕЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ

close

Прозорість. Відповідальність. Професіоналізм

СТРАХОВА КОМПАНІЯ КВОРУМ

Головна / Компанія

Новини


Шановні клієнти!

Вітаємо вас з Днем Незалежності нашої незламної України.

Бажаємо миру і злагоди у ваших родинах, міцного здоров’я, гармонії і добробуту.

Віримо в Збройні Сили України та нашу Перемогу!

Ваша СК «КВОРУМ»

Шановні клієнти!

СК «КВОРУМ» зайняла 3 позицію в рейтингу серед ТОП 25 страхових компаній на ринку добровільного  страхування вантажу та багажу за підсумками роботи  12-ти  місяців 2021 року.

Дякуємо кожному клієнту та співробітнику компанії СК «КВОРУМ»!  

Ваша СК «КВОРУМ»

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «КВОРУМ»

    02 червня 2022 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» (ЄДРПОУ 38730427) - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рейтингова оцінка ТДВ «СК «КВОРУМ» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за перший квартал 2022 року.

  1. ТДВ «СК «КВОРУМ» за перші три місяці 2022 року було зібрано 7,442 млн грн валових премій, що на 51,54% менше обсягу премій за аналогічний період 2021 року. При цьому, надходження брутто-премій від фізичних осіб знизились на 59,74% до 3,772 млн грн, а надходження від перестрахувальників були відсутні. Частка фізичних осіб в брутто-преміях за підсумками першого кварталу 2022 року склала 50,69%, тобто фізичні та юридичні особи мали майже рівнозначні частки в клієнтському портфелі ТДВ «СК «КВОРУМ»

  Скорочення обсягів валового бізнесу Компанії викликане російською агресією, введенням воєнного стану та падінням рівня ділової активності в країні, і є загальною тенденцією на страховому ринку України.

Основні показники доходів та витрат

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427) тис. грн, п.п., %

#

Показники

І квартал 2022 року

І квартал 2021 року

Зміна

Темп приросту, %

1

  Брутто-премії, всього, в т.ч.

7 442

15 357

-7 915

-51,54%

2

  від страхувальників фізичних осіб

3 772

9 370

-5 598

-59,74%

3

  від перестрахувальників

0

0

-

-

4

  Частка фізичних осіб в брутто-преміях

50,69%

61,01%

-10,32 п.п.

-

5

  Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

  Страхові платежі, відправлені перестраховикам

1 750

5 492

-3 742

-68,14%

7

  Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

23,52%

35,76%

-12,24 п.п.

-

8

  Чисті премії

5 692

9 865

-4 173

-42,30%

9

  Зароблені страхові премії

6 415

9 536

-3 121

-32,73%

10

  Фінансовий результат від операційної діяльності

2 516

3 510

-994

-28,32%

11

  Страхові виплати і відшкодування

3 225

2 469

756

30,62%

12

  Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

43,34%

16,08%

27,26 п.п.

-

13

  Чистий прибуток

2 205

3 691

-1 486

-40,26%

14

  Рентабельність власного капіталу

4,96%

9,03%

-4,07 п.п.

-

   

    2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перші три місяці 2022 року становили 1,750 млн грн, що на 68,14% менше ніж за аналогічний період 2021 року. Враховуючи більші темпи скорочення платежів, відправлених перестраховикам, в порівнянні з валовими преміями, коефіцієнт участі перестраховиків в страхових преміях знизився на 12,24 п.п. до 23,52%.

  Показники ділової активності ТДВ «СК «КВОРУМ» в аналізованому періоді продемонстрували спадний тренд. Так, чисті премії Страховика знизились на 42,30% до 5,692 млн грн, а зароблені премії – на 32,73% до 6,415 млн грн.

    3. Обсяг страхових виплат, здійснених ТДВ «СК «КВОРУМ», за перший квартал 2022 року у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року виріс на 30,62% до 3,225 млн грн. Таким чином, рівень виплат в аналізованому періоді виріс з 16,08% до 43,34%, або на 27,26 п.п.

    Діяльність ТДВ «СК «КВОРУМ» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, за підсумками першого кварталу 2022 року прибуток від операційної діяльності ТДВ «СК «КВОРУМ» становив 2,516 млн грн, а чистий прибуток склав 2,205 млн грн.

    4. В період з 01.01.2022р. по 01.04.2022р. балансові показники ТДВ «СК «КВОРУМ» продемонстрували спадну динаміку:
 • Активи знизились на 19,93% до 53,873 млн грн;

 • Власний капітал зменшився на 10,64% до 44,459 млн грн;

 • Зобов’язання скоротились на 46,29% до 9,414 млн грн;

 • Грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на 29,54% до 25,273 млн грн.

    Таким чином, станом на початок другого кварталу 2022 року Компанія мала надлишкові рівні капіталізації (472,26%) та співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (268,46%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427), тис. грн, п.п., %

 

#

Показники

 01.04.2022 

 01.01.2022 

Зміна

Темп приросту, %

1

  Активи

53 873

67 284 -13 411 -19,93%

2

  Власний капітал

44 459

49 755 -5 296 -10,64%

3

  Зобов’язання

9 414

17 529 -8 115 -46,29%

4

  Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

472,26%

283,84% 188,42 п.п. -

5

  Грошові кошти та їх еквіваленти

25 273

35 870 -10 597 -29,54%

6

  Частка грошових коштів в активах страховика

46,91%

53,31% -6,4 п.п. -

7

  Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

268,46%

204,63% 63,83 п.п. -

 

    5. Згідно з інформацією, що була надана Агентству ТДВ «СК «КВОРУМ», станом на 01.04.2022 р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

    Таким чином, проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «КВОРУМ», за перший квартал 2022 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

 • Прибуткова діяльність;
 • Дуже високий рівень капіталізації (472,26%);
 • Дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами (268,46%).

    Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності розрахунку страховика за своїми зобов’язаннями за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної дії та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані із дією військового стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати.

 

РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ ТДВ «СК «КВОРУМ»

щодо страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) під час воєнного стану в Україні

 

24.02.2022 року Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на всій території України введено воєнний стан.

Незважаючи на воєнний стан, з метою забезпечення страхового захисту та підтримки клієнтів за договорами добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) (далі -Договір), ТДВ «СК «КВОРУМ» (далі – Компанія) повідомляє, що за Договорами, укладеними з 01 квітня 2022 року здійснюються виплати страхового відшкодування за наступними ризиками на ваш вибір (згоду):

1. за всіма військовими та пов’язаними з ними ризиками:

- мародерство під час транспортування та зберігання вантажу в авто та на представництві перевізника;

- знищення (повне або часткове) вантажу під час перевезення або зберігання на представництві;

- втрата вантажу в наслідок окупації міста де знаходиться вантаж на представництві;

- захоплення, повне або часткове знищення або втрата вантажу під час перевезення у результаті бойових дій, дій влади, або дій окупаційних військ.

- зобов’язання Компанії щодо виплати страхового відшкодування встановлюється у межах отриманих збитків.

Страховий тариф встановлюється у розмірі 1 % від заявленої вартості страхування майна.

Такі умови страхування будуть діяти на всій території України, окрім тимчасово окупованої території та АР Крим.

 

2. за всіма ризиками, крім військових та пов’язаних з ними ризиків:

- страховий тариф у розмірі 0,4 % від страхової суми;

- страхові тарифи за генеральними договорами добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) є незмінними на строк їх дії та розповсюджуються  на кожне окреме перевезення за разовим договором страхування, який є додатком до генерального договору;

- максимально можливу страхову суму в розмірі 150 000,00 (сто п’ятдесят тисяч) грн., але не більше вартості такого вантажу;

- зобов’язання Компанії щодо виплати страхового відшкодування встановлюється у межах отриманих збитків, але не більше 150 000,00 (сто п’ятдесят тисяч) грн.;

Такі умови страхування будуть діяти на всій території України, окрім тимчасово окупованої території та АР Крим.

 

УВАГА ! Договір добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) з страховим тарифом 1% від заявленої вартості страхування та виплатою страхового відшкодування за всіма ризиками, буде діяти до офіційного скасування воєнного стану в Україні.

Після скасування воєнного стану будуть повернуті ті умови і тарифи на страхування, що діяли до 01 квітня 2022 року.

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «КВОРУМ»

    12 квітня 2022 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» (ЄДРПОУ 38730427) - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рейтингова оцінка ТДВ «СК «КВОРУМ» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 2021 рік.

    1. Обсяг валових премій, зібраних Страховиком за чотири квартали 2021 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року виріс на 55,19% до 76,952 млн грн. Зокрема, надходження брутто-премій від фізичних осіб збільшились на 59,47% до 47,615 млн грн, а надходження від перестрахувальників були відсутні. Таким чином, за підсумками 2021 року фізичні особи переважають в клієнтському портфелі Страховика, про що свідчить частка фізичних осіб в брутто-преміях, яка склала 61,88%.

 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427) тис. грн, п.п., %

#

Показники

2021 рік

2020 рік

Зміна

Темп приросту, %

1

  Брутто-премії, всього, в т.ч.

76 952

49 586

27 366

55,19%

2

  від страхувальників фізичних осіб

47 615

29 859

17 756

59,47%

3

  від перестрахувальників

0

0

-

-

4

  Частка фізичних осіб в брутто-преміях

61,88%

60,22%

1,66 п.п.

-

5

  Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

  Страхові платежі, відправлені перестраховикам

21 676

19 222

2 454

12,77%

7

  Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

28,17%

38,77%

-10,60 п.п.

-

8

  Чисті премії

55 276

30 364

24 912

82,04%

9

  Зароблені страхові премії

54 839

30 246

24 593

81,31%

10

  Фінансовий результат від операційної діяльності

16 783

8 162

8 621

105,62%

11

  Страхові виплати і відшкодування

13 080

7 691

5 389

70,07%

12

  Співвідношення між виплатами і брутто-     преміями

17,00%

15,51%

1,49 п.п.

-

13

  Чистий прибуток

12 558

7 407

5 151

69,54%

14

  Рентабельність власного капіталу

25,24%

19,91%

5,33 п.п.

-

   

    2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 12 місяців 2021 року становили 21,676 млн грн, що на 12,77% перевищило їх обсяг за 2020 рік. Враховуючи більші темпи приросту валових премій порівняно з платежами, відправленими перестраховикам, коефіцієнт участі перестраховиків в страхових преміях знизився на 10,60 п.п. до 28,17%.

    Показники ділової активності ТДВ «СК «КВОРУМ» в аналізованому періоді продемонстрували істотні темпи приросту. Зокрема, чисті премії Страховика виросли на 82,04% до 55,276 млн грн, а зароблені премії – на 81,31% до 54,839 млн грн.

    3. ТДВ «СК «КВОРУМ» за 12 місяців 2021 року виплатило своїм клієнтам 13,08 млн грн страхових відшкодувань, що на 70,07% перевищило обсяг виплат за 2020 рік. Таким чином, рівень виплат в аналізованому періоді виріс з 15,51% до 17,00%, або на 1,49 п.п.

    За результатами діяльності впродовж чотирьох кварталів 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року Страховик істотно наростив фінансові результати та збільшив рентабельність. Так, прибуток від операційної діяльності ТДВ «СК «КВОРУМ» виріс більш ніж удвічі до 16,783 млн грн, а чистий прибуток збільшився на 69,54% до 12,558 млн грн. При цьому, рентабельність власного капіталу виросла на 5,33 п.п. до 25,24%.

    4. В період з 01.01.2021р. по 01.01.2022р. балансові показники ТДВ «СК «КВОРУМ» продемонстрували висхідну динаміку
 • Активи виросли на 48,61% до 67,284 млн грн;

 • Власний капітал показав приріст на 33,76% до 49,755 млн грн;

 • Зобов’язання збільшились на 116,94% до 17,529 млн грн;

 • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 133,01% до 35,870 млн грн.

    Таким чином, станом на початок 2022 року Компанія мала надлишкові рівні капіталізації (283,84%) та співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (204,63%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427), тис. грн, п.п., %

 

#

Показники

 01.01.2022 

 01.01.2021 

Зміна

Темп приросту, %

1

  Активи

67 284

45 277 22 007 48,61%

2

  Власний капітал

49 755

37 197 12 558 33,76%

3

  Зобов’язання

17 529

8 080 9 449 116,94%

4

  Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

283,84%

460,36% -176,52 п.п. -

5

  Грошові кошти та їх еквіваленти

35 870

15 394 20 476 133,01%

6

  Частка грошових коштів в активах страховика

53,31%

34,00% 19,31 п.п. -

7

  Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

204,63%

190,52% 14,11 п.п. -

 

    5. Згідно з інформацією, що була надана Агентству ТДВ «СК «КВОРУМ», станом на 01.01.2022 р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

    Таким чином, проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «КВОРУМ» за 2021 рік, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

 • Суттєве зростання показників ділової активності;
 • Хороші показники дохідності;
 • Дуже високий рівень капіталізації (283,84%);
 • Дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами (204,63%).

    Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності розрахунку страховика за своїми зобов’язаннями за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної дії та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані із дією військового стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати.

 

РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» повідомляє.

До припинення чи скасування воєнного стану в Україні на законодавчому рівні виплати страхового відшкодування призупиняються щодо договорів страхування, за якими страхувальниками є:

- громадяни Російської Федерації/ Республіки Білорусь, крім тих, що проживають на території України на законних підставах. Зазначене обмеження не застосовується при підтверджені проживання на території України на законних підставах (посвідка на проживання ) ;

- юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь;

- юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), яких є Російська Федерація / Республіка Білорусь, громадяни Російської Федерації / Республіки Білорусь, крім тих, що проживають на території України на законних підставах.

Законодавчі акти, за якими встановлено вказані вище умови:

- Постанова Кабінету міністрів України від 3 березня 2022р. № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» зі змінами та доповненнями подивитись

- Лист Державної служби фінансового моніторингу України від 31.03.2022 року № 714/413-07 подивитись

Постанова Національного Банку України від 24 лютого 2022р. №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» зі змінами та доповненнями подивитись

Компанія «КВОРУМ» за підсумками роботи 9 місяців 2021 року посіла місце в ТОП-25 страхових компаній України зі страхування вантажів та багажу. Відповідні дані опубліковані в журналі «Insurance TOP» № 7 (83) 2021 - єдиному відкритому джерелі інформації на страховому ринку, що базується на офіційній статистиці страхових компаній України та щоквартально публікує висновки лайфових та ризикових компаній сектора страхування.

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «КВОРУМ»

 

15 листопада 2021 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» (ЄДРПОУ 38730427) - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю/ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рейтингова оцінка ТДВ «СК «КВОРУМ» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за 9 місяців 2021 року.

 

1. Страховик за перші три квартали 2021 року зібрав 55,656 млн грн валових премій, що на 66,74% перевищило обсяг премій за аналогічний період 2020 року. Агентство зазначає, що такий значний приріст обсягів валового бізнесу Страховика в умовах карантинних обмежень, зумовлених пандемією коронавірусу, заслуговує позитивної оцінки. Зокрема, надходження брутто-премій від фізичних осіб збільшились на 70,36% до 34,416 млн грн, а надходження від перестрахувальників були відсутні. Таким чином, за підсумками дев’яти місяців 2021 року фізичні особи переважають в клієнтському портфелі Страховика, про що свідчить частка фізичних осіб в брутто-преміях, яка склала 61,84%. Основний акцент в аналізованому періоді Товариство, як і раніше, робило на забезпеченні страховим покриттям діяльності логістичних компаній при перевезеннях вантажів і вантажобагажу, на яке за підсумками діяльності впродовж перших трьох кварталів 2021 року припадало 99,41% валових премій.

 

Таблиця 1

Основні показники доходів та витрат

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427) тис. грн, п.п., %

#

Показники

9 місяців 2021 року

9 місяців 2020 року

Зміна

Темп приросту, %

1

Брутто-премії, всього, в т.ч.

55 656

33 378

22 278

66,74%

2

від страхувальників фізичних осіб

34 416

20 202

14 214

70,36%

3

від перестрахувальників

0

0

0

-

4

Частка фізичних осіб в брутто-преміях

61,84%

60,52%

1,32 п.п.

-

5

Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

Страхові платежі, відправлені перестраховикам

16 502

13 357

3 145

23,55%

7

Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

29,65%

40,02%

-10,37 п.п.

-

8

Чисті премії

39 154

20 021

19 133

95,56%

9

Зароблені страхові премії

38 327

19 726

18 601

94,30%

10

Фінансовий результат від операційної діяльності

14 979

5 887

9 092

154,44%

11

Страхові виплати і відшкодування

9 294

5 022

4 272

85,07%

12

Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

16,70%

15,05%

1,65 п.п.

-

13

Чистий прибуток

15 688

5 765

9 923

172,12%

14

Рентабельність власного капіталу

29,66%

16,08%

13,58 п.п.

-

 

 

2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року збільшились на 23,55%: з 13,357 млн грн до 16,502 млн грн. Враховуючи більші темпи приросту валових премій порівняно з платежами, відправленими перестраховикам, коефіцієнт участі перестраховиків в страхових преміях знизився на 10,37 п.п. до 29,65%.

Показники ділової активності ТДВ «СК «КВОРУМ» в аналізованому періоді продемонстрували істотні темпи приросту. Зокрема, чисті премії Страховика виросли на 95,56% до 39,154 млн грн, а зароблені премії – на 94,30% до 38,327 млн грн.

 

3. Обсяг страхових виплат і відшкодувань, здійснених Страховиком, за 9 місяців 2021 року у порівнянні з тим самим періодом 2020 року збільшився на 85,07% до 9,294 млн грн. Таким чином, рівень виплат в аналізованому періоді виріс з 15,05% до 16,70%, або на 1,65 п.п.

За результатами діяльності впродовж перших трьох кварталів 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року Страховик істотно наростив фінансові результати та збільшив рентабельність. Так, прибуток від операційної діяльності ТДВ «СК «КВОРУМ» виріс в 2,54 рази до 14,979 млн грн, чистий прибуток –  в 2,72 рази до 15,688 млн грн, а рентабельність власного капіталу – на 13,58 п.п. до 29,66%.

 

4. В період з 01.01.2021р. по 01.10.2021р. балансові показники ТДВ «СК «КВОРУМ» продемонстрували висхідну динаміку:

 • Активи виросли на 37,09% до 62,070 млн грн;
 • Власний капітал показав приріст на 42,18% до 52,885 млн грн;
 • Зобов’язання збільшились на 13,68% до 9,185 млн грн;
 • Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 90,11% до 29,265 млн грн.

 

Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2021 року Компанія мала надлишкові рівні капіталізації (575,78%) та співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (318,62%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427), тис. грн, п.п., %

#

Показники

01.10.2021

01.01.2021

Зміна

Темп приросту, %

1

Активи

62 070

45 277

16 793

37,09%

2

Власний капітал

52 885

37 197

15 688

42,18%

3

Зобов’язання

9 185

8 080

1 105

13,68%

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

575,78%

460,36%

115,42 п.п.

-

5

Грошові кошти та їх еквіваленти

29 265

15 394

13 871

90,11%

6

Частка грошових коштів в активах страховика

47,15%

34,00%

13,15 п.п.

-

7

Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

318,62%

190,52%

128,10 п.п.

-

 

 

5. Згідно з інформацією, що була надана Агентству ТДВ «СК «КВОРУМ», станом на 01.10.2021 р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

 

Таким чином, проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «КВОРУМ» за 9 місяців 2021 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

 • Суттєве зростання показників ділової активності;
 • Хороші показники дохідності;
 • Дуже високий рівень капіталізації (575,78%);
 • Дуже висока забезпеченість високоліквідними активами (318,62%).

РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ»  оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік.

Інформація про замовника

Найменування замовника:

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ»

Код ЄДРПОУ:

38730427

Місцезнаходження замовника:

м. Київ, вулиця Лютеранська, будинок 3

Контакти замовника:

044/270-65-30

Дані щодо діяльності та фінансового стану:

Розміщені на веб-сайті: https://www.kvorum.kiev.ua//

Інформація про процедуру

Дата початку подання пропозицій:

«01» «жовтня» 2021 р 18:00

Кінцевий строк подання пропозицій:

«31» «жовтня» 2021 р 18:00

Дата підведення підсумків конкурсу:

«04» «листопада» 2021 р 12:00

Інформація про послугу

Вид послуги:

Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТДВ «СК «КВОРУМ» за 2021 рік

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності:

Надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону та міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки:

 • окремої річної фінансової звітності з метою надання до НБУ;
 • річної спеціалізованої звітності страховика

з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України.

Місце надання послуг:

м. Київ, вулиця Лютеранська, будинок 3

Період перевірки:

2021 рік

Термін надання послуг:

Грудень 2021 року – Березень 2022 року

Учасники мають відповідати наступним вимогам:

– мати право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

– строк діяльності суб’єкта аудиторської діяльності на ринку аудиторських послуг становить не менше 8 років;

– суб’єкт аудиторської діяльності може забезпечити залучення до аудиту сертифікованих аудиторів, які працюють за основним місцем роботи та мають стаж роботи аудитором не менше 3 років;

– мати досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту;

– не мати стягнень з боку Аудиторської палати України та Ради нагляду за аудиторською діяльністю;

– не мати фактів подання недостовірної звітності фінансовими установами, виявленими органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, що підтверджена аудиторським висновком суб’єкта аудиторської діяльності.

Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

– не відповідають вимогам Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”;

– подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

– подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням встановлених термінів.

 

Пакет документів для участі у конкурсі повинен містити: 

Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності.

Комерційну пропозицію із зазначенням вартості послуг.

Подати пропозицію можна за адресою: 01001 м Київ, вулиця Лютеранська, будинок 3 та/або на електронну пошту office@kvorum.kiev.ua

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою в строк не пізніше 20 листопада 2021 року.

16 серпня 2021 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» (ЄДРПОУ 38730427) - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю/ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рейтингова оцінка ТДВ «СК «КВОРУМ» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за перше півріччя 2021 року.  https://www.standard-rating.biz/rus/rl_tdv-sk-kvorum_onovleno-reitingi-tdv-sk-kvorum(8)/

Контакти


Гаряча лінія:
067-57-57-347
Україна, 01001, м.Київ,
вул. Лютеранська, 3
office@kvorum.com.ua
Товариство з додатковою відповідальністю « Страхова компанія «КВОРУМ»
Код ЄДРПОУ 38730427