eye icon

Звичайна версія сайту

Прозорість.

Відповідальність.

Професіоналізм.

instagram facebook youtube linkedin
x

СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» НА СТОРОЖІ БЕЗПЕЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ

close

Прозорість. Відповідальність. Професіоналізм

СТРАХОВА КОМПАНІЯ КВОРУМ

Головна / Компанія

Новини


Шановні наші партнери та клієнти!

Нехай свято Різдва принесе Вам багато чарівних моментів, позитивного настрою, щоб натхнення допомогло втілити в життя все омріяне! А нашій країні принесе довгоочікувану Перемогу.

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «КВОРУМ»

    08 вересня 2022 рок РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» (ЄДРПОУ 38730427) - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю/ кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рейтингова оцінка ТДВ «СК «КВОРУМ» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за перше півріччя 2022 року.

  1. Обсяг валових премій, зібраних ТДВ «СК «КВОРУМ» за перші шість місяців 2022 року, склав 14,058 млн грн, що на 59,79% менше від обсягу премій за аналогічний період 2021 року. Зокрема, надходження брутто-премій від фізичних осіб знизились на 62,58% до 8,101 млн грн, а надходження від перестрахувальників склали 1 тис грн. Частка фізичних осіб в брутто-преміях за підсумками першого півріччя 2022 року склала 57,63%, тобто фізичні особи переважали в клієнтському портфелі ТД «СК «КВОРУМ»

  Агентство зазначає, що скорочення обсягів валового бізнесу Компанії викликане російською агресією, введенням воєнного стану та падінням рівня ділової активності в країні, і є загальною тенденцією на страховому ринку України.

  Слід зазначити те, що осяг надання страхових послуг ТДВ «СК «КВОРУМ» зменшився за рахунок неможливості надання послуг в зоні проведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Керівництво ТДВ «СК «КВОРУМ» доклало всіх зусиль для збереження обсягів надання страхових послуг на рівні, який було досягнуто до введення військового стану, на територіях які не є зоною проведення активних бойових дій та тимчасово окупованими територіями. Керівництвом ТДВ «СК «КВОРУМ» були здійснені заходи для збереження робочих місць, своєчасної сплати заробітної плати та податків з неї. А також за 9 місяців 2022 року ТДВ «СК «КВОРУМ» сплатило податку на прибуток в розмірі 2 230 тис.грн.

  Завдяки здійсненим заходам ТДВ «СК «КВОРУМ» виконує взяті на себе зобов’язання, дотримується забезпечення резервів прийнятними активами відповідно до законодавства, а також виконує нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій.

Основні показники доходів та витрат

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427) тис. грн, п.п., %

#

Показники

І півріччя 2022 року

І півріччя 2021 року

Зміна

Темп приросту, %

1

  Брутто-премії, всього, в т.ч.

14 058

34 961

-20 903

-59,79%

2

  від страхувальників фізичних осіб

8 101

21 649

-13 548

-62,58%

3

  від перестрахувальників

1

0

1

-

4

  Частка фізичних осіб в брутто-преміях

57,63%

61,92%

-4,29 п.п.

-

5

  Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,01%

0,00%

0,01 п.п.

-

6

  Страхові платежі, відправлені перестраховикам

1 750

11 534

-9 784

-84,83%

7

  Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

12,45%

32,99%

-20,54 п.п.

-

8

  Чисті премії

12 308

23 427

-11 119

-47,46%

9

  Зароблені страхові премії

12 593

22 911

-10 318

-45,04%

10

  Фінансовий результат від операційної діяльності

4 201

9 567

-5 366

-56,09%

11

  Страхові виплати і відшкодування

5 208

5 412

-204

-3,77%

12

  Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

37,05%

15,48%

21,57 п.п.

-

13

  Чистий прибуток

3 416

9 984

-6 568

-65,79%

14

  Рентабельність власного капіталу

7,48%

21,16%

-13,68 п.п.

-

   

    2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перші шість місяців 2022 року становили 1,750 млн грн, що на 84,83% менше ніж за аналогічний період 2021 року. Враховуючи більші темпи скорочення платежів, відправлених перестраховикам, в порівнянні з валовими преміями, коефіцієнт участі перестраховиків в страхових преміях знизився на 20,54 п.п. до 12,45%.

  Показники ділової активності ТДВ «СК «КВОРУМ» в аналізованому періоді продемонстрували спадний тренд. Так, чисті премії Страховика знизились на 47,46% до 12,308 млн грн, а зароблені премії – на 45,04% до 12,593 млн грн.

    3. Обсяг страхових виплат, здійснених ТДВ «СК «КВОРУМ», за перше півріччя 2022 року у порівнянні з першим півріччям 2021 року скоротився на 3,77% до 5,208 млн грн. Таким чином, рівень виплат в аналізованому періоді виріс з 15,48% до 37,05%, або на 21,57 п.п.

    Діяльність ТДВ «СК «КВОРУМ» в аналізованому періоді була прибутковою, проте обсяги чистого та операційного прибутку скоротились. Зокрема, за підсумками першого півріччя 2022 року прибуток від операційної діяльності ТДВ «СК «КВОРУМ» склав 4,201 млн грн, а чистий прибуток становив 3,416 млн грн.

    4. В період з 01.01.2022р. по 01.07.2022р. балансові показники ТДВ «СК «КВОРУМ» продемонстрували спадну динаміку:
 • Активи знизились на 17,97% до 55,195 млн грн;

 • Власний капітал зменшився на 8,21% до 45,671 млн грн;

 • Зобов’язання скоротились на 45,67% до 9,524 млн грн;

 • Грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на 26,59% до 26,331 млн грн

    Таким чином, станом на початок третього кварталу 2022 року Компанія мала надлишкові рівні капіталізації (479,54%) та співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (276,47%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427), тис. грн, п.п., %

 

#

Показники

 01.07.2022 

 01.01.2022 

Зміна

Темп приросту, %

1

  Активи

55 195

67 284 -12 089 -17,97%

2

  Власний капітал

45 671

49 755 -4 084 -8,21%

3

  Зобов’язання

9 524

17 529 -8 005 -45,67%

4

  Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

479,54%

283,84% 195,70 п.п. -

5

  Грошові кошти та їх еквіваленти

26 331

35 870 -9 539 -26,59%

6

  Частка грошових коштів в активах страховика

47,71%

53,31% -5,60 п.п. -

7

  Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

276,47%

204,63% 71,84 п.п. -

 

    5. Згідно з інформацією, що була надана Агентству ТДВ «СК «КВОРУМ», станом на 01.07.2022 р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

    Таким чином, проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «КВОРУМ» за перше півріччя 2022 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

 • Прибуткова діяльність;
 • Хороший рівень виплат;
 • Дуже високий рівень капіталізації (479,26%);
 • Дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами (276,47%).

    Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності розрахунку страховика за своїми зобов’язаннями за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані з дією воєнного стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати.

 

РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік.

Інформація про замовника

Найменування замовника:

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ»

Код ЄДРПОУ:

38730427

Місцезнаходження замовника:

м. Київ, вулиця Лютеранська, будинок 3

Контакти замовника:

(044) 270-65-30, (067) 917-46-04

Дані щодо діяльності та фінансового стану:

Розміщені на веб-сайті: https://www.kvorum.kiev.ua//

Інформація про процедуру

Дата початку подання пропозицій:

«01» «листопада» 2022 р. 9:00

Кінцевий строк подання пропозицій:

«30» «листопада» 2022 р. 18:00

Дата підведення підсумків конкурсу:

«05» «грудня» 2022 р 12:00

Інформація про послугу

Вид послуги:

Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТДВ «СК «КВОРУМ» за 2022 рік

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності:

Надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону та міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки:

• окремої річної фінансової звітності з метою надання до НБУ;
• річної спеціалізованої звітності страховика

з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України.

Місце надання послуг:

м. Київ, вулиця Лютеранська, будинок 3

Період перевірки:

2022 рік

Термін надання послуг:

Грудень 2022 року – Квітень 2023 року

Учасники мають відповідати наступним вимогам:

– мати право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес та відповідають вимогам викладеним в пункті 341 глави 40 розділу V та в пункті 487 глави 59 розділу X Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24.12.2021 № 153;

– строк діяльності суб’єкта аудиторської діяльності на ринку аудиторських послуг становить не менше 8 років;

– суб’єкт аудиторської діяльності може забезпечити залучення до аудиту сертифікованих аудиторів, які працюють за основним місцем роботи та мають стаж роботи аудитором не менше 3 років;

– мати досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту;

– не мати стягнень з боку Аудиторської палати України та Ради нагляду за аудиторською діяльністю;

– не мати фактів подання недостовірної звітності фінансовими установами, виявленими органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, що підтверджена аудиторським висновком суб’єкта аудиторської діяльності.

Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

– не відповідають вимогам Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”;

– подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

– подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням встановлених термінів.

 

Пакет документів для участі у конкурсі повинен містити: 

Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності.

Комерційну пропозицію із зазначенням вартості послуг.

Подати пропозицію можна за адресою: 01001 м Київ, вулиця Лютеранська, будинок 3 та/або на електронну пошту office@kvorum.kiev.ua

Про результати конкурсу повідомимо всіх учасників, що приймали участь, електронною поштою в строк не пізніше 20 листопада 2022 року.

Подяка від Генерального директора Асоціації «Страховий бізнес» Вячеслава Черняховського:

 

«Як кажуть, «добрі справи робляться в тиші», але сьогодні хочемо гучно відзначити вчинки Благодійників серед наших колег, які додатково до своїх донатів та допомоги долучилися до виконання прохання від захисників України:

– «Альфа-гарант» передали оргтехніку для забезпечення адміністративних потреб військового підрозділу;

– «Кворум» та «Європейський страховий альянс» придбали планшети для встановлення Бойової системи управління «Кропива» з метою розвідки та цілевказання.

 

Щиросердно Вам керівникам компаній дякую за ефективну та своєчасну допомогу ЗСУ!

 

Разом Переможемо!

Слава Україні!»

ТДВ «СК «КВОРУМ» відгукнулась на запит одного з підрозділів ЗСУ та придбала і передала нашим захисникам у зону бойових дій оргтехніку та комплектуючі для встановлення Бойової системи управління тактичної ланки "Кропива".

 

Підтримуємо наших захисників! Разом до перемоги!

Шановні клієнти!

Вітаємо вас з Днем Незалежності нашої незламної України.

Бажаємо миру і злагоди у ваших родинах, міцного здоров’я, гармонії і добробуту.

Віримо в Збройні Сили України та нашу Перемогу!

Ваша СК «КВОРУМ»

Шановні клієнти!

СК «КВОРУМ» зайняла 3 позицію в рейтингу серед ТОП 25 страхових компаній на ринку добровільного  страхування вантажу та багажу за підсумками роботи  12-ти  місяців 2021 року.

Дякуємо кожному клієнту та співробітнику компанії СК «КВОРУМ»!  

Ваша СК «КВОРУМ»

Оновлено рейтинги ТДВ «СК «КВОРУМ»

    02 червня 2022 року РА «Стандарт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КВОРУМ» (ЄДРПОУ 38730427) - за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю / кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рейтингова оцінка ТДВ «СК «КВОРУМ» оновлювалась виходячи з аналізу результатів роботи Компанії за перший квартал 2022 року.

  1. ТДВ «СК «КВОРУМ» за перші три місяці 2022 року було зібрано 7,442 млн грн валових премій, що на 51,54% менше обсягу премій за аналогічний період 2021 року. При цьому, надходження брутто-премій від фізичних осіб знизились на 59,74% до 3,772 млн грн, а надходження від перестрахувальників були відсутні. Частка фізичних осіб в брутто-преміях за підсумками першого кварталу 2022 року склала 50,69%, тобто фізичні та юридичні особи мали майже рівнозначні частки в клієнтському портфелі ТДВ «СК «КВОРУМ»

  Скорочення обсягів валового бізнесу Компанії викликане російською агресією, введенням воєнного стану та падінням рівня ділової активності в країні, і є загальною тенденцією на страховому ринку України.

Основні показники доходів та витрат

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427) тис. грн, п.п., %

#

Показники

І квартал 2022 року

І квартал 2021 року

Зміна

Темп приросту, %

1

  Брутто-премії, всього, в т.ч.

7 442

15 357

-7 915

-51,54%

2

  від страхувальників фізичних осіб

3 772

9 370

-5 598

-59,74%

3

  від перестрахувальників

0

0

-

-

4

  Частка фізичних осіб в брутто-преміях

50,69%

61,01%

-10,32 п.п.

-

5

  Частка перестрахувальників в брутто-преміях

0,00%

0,00%

-

-

6

  Страхові платежі, відправлені перестраховикам

1 750

5 492

-3 742

-68,14%

7

  Коефіцієнт участі перестраховиків у страхових преміях

23,52%

35,76%

-12,24 п.п.

-

8

  Чисті премії

5 692

9 865

-4 173

-42,30%

9

  Зароблені страхові премії

6 415

9 536

-3 121

-32,73%

10

  Фінансовий результат від операційної діяльності

2 516

3 510

-994

-28,32%

11

  Страхові виплати і відшкодування

3 225

2 469

756

30,62%

12

  Співвідношення між виплатами і брутто-преміями

43,34%

16,08%

27,26 п.п.

-

13

  Чистий прибуток

2 205

3 691

-1 486

-40,26%

14

  Рентабельність власного капіталу

4,96%

9,03%

-4,07 п.п.

-

   

    2. Страхові платежі, відправлені перестраховикам, за перші три місяці 2022 року становили 1,750 млн грн, що на 68,14% менше ніж за аналогічний період 2021 року. Враховуючи більші темпи скорочення платежів, відправлених перестраховикам, в порівнянні з валовими преміями, коефіцієнт участі перестраховиків в страхових преміях знизився на 12,24 п.п. до 23,52%.

  Показники ділової активності ТДВ «СК «КВОРУМ» в аналізованому періоді продемонстрували спадний тренд. Так, чисті премії Страховика знизились на 42,30% до 5,692 млн грн, а зароблені премії – на 32,73% до 6,415 млн грн.

    3. Обсяг страхових виплат, здійснених ТДВ «СК «КВОРУМ», за перший квартал 2022 року у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року виріс на 30,62% до 3,225 млн грн. Таким чином, рівень виплат в аналізованому періоді виріс з 16,08% до 43,34%, або на 27,26 п.п.

    Діяльність ТДВ «СК «КВОРУМ» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, за підсумками першого кварталу 2022 року прибуток від операційної діяльності ТДВ «СК «КВОРУМ» становив 2,516 млн грн, а чистий прибуток склав 2,205 млн грн.

    4. В період з 01.01.2022р. по 01.04.2022р. балансові показники ТДВ «СК «КВОРУМ» продемонстрували спадну динаміку:
 • Активи знизились на 19,93% до 53,873 млн грн;

 • Власний капітал зменшився на 10,64% до 44,459 млн грн;

 • Зобов’язання скоротились на 46,29% до 9,414 млн грн;

 • Грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на 29,54% до 25,273 млн грн.

    Таким чином, станом на початок другого кварталу 2022 року Компанія мала надлишкові рівні капіталізації (472,26%) та співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями (268,46%).

Таблиця 2

Ключові балансові показники

ТДВ «СК «КВОРУМ» (38730427), тис. грн, п.п., %

 

#

Показники

 01.04.2022 

 01.01.2022 

Зміна

Темп приросту, %

1

  Активи

53 873

67 284 -13 411 -19,93%

2

  Власний капітал

44 459

49 755 -5 296 -10,64%

3

  Зобов’язання

9 414

17 529 -8 115 -46,29%

4

  Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

472,26%

283,84% 188,42 п.п. -

5

  Грошові кошти та їх еквіваленти

25 273

35 870 -10 597 -29,54%

6

  Частка грошових коштів в активах страховика

46,91%

53,31% -6,4 п.п. -

7

  Співвідношення між грошовими коштами і зобов’язаннями

268,46%

204,63% 63,83 п.п. -

 

    5. Згідно з інформацією, що була надана Агентству ТДВ «СК «КВОРУМ», станом на 01.04.2022 р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

    Таким чином, проаналізувавши діяльність ТДВ «СК «КВОРУМ», за перший квартал 2022 року, РА «Стандарт-Рейтинг» відмічає наступні фактори оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика:

 • Прибуткова діяльність;
 • Дуже високий рівень капіталізації (472,26%);
 • Дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами (268,46%).

    Агентство звертає увагу, що наведений звіт враховує оцінку ймовірності розрахунку страховика за своїми зобов’язаннями за звичайних обставин. Форс-мажорні обставини, обставини непереборної дії та інші виключні обставини, які неможливо передбачити, або які пов’язані із дією військового стану в Україні, в оцінці неможливо врахувати.

 

РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Контакти


Гаряча лінія:
067-57-57-347
Україна, 01001, м.Київ,
вул. Лютеранська, 3
office@kvorum.kiev.ua
Товариство з додатковою відповідальністю « Страхова компанія «КВОРУМ»
Код ЄДРПОУ 38730427